הנחות על דמויות וסקינים 07/11 – 04/11

דמויות:
4
 

:Vi

975 487 RP

 

 

 

:Varus

880 440 RP

 

 

 

:Nidalee

790 395 RP

 

 

 

:Zac

975 487 RP

 

 

סקינים:

 

 

:Galactic Nasus

520 260 RP

 

 

 

:Sweeper Alistar

750 375 RP

 

 

 

:Lunar Goddess Diana

975 487 RP

 

 

 

:Lord Darius

975 487 RP

  • כתבותעדכונים עתידיים
    Assassin ReWork

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.