הנחות על דמויות וסקינים 11/11 – 08/11

sדמויות:

 

:Elise

975 487 RP

 

 

 

:Irelia

880 440 RP

 

 

 

:Veigar

585 292 RP

 

 

 

:Kennen

880 440 RP

 

 

סקינים:

 

 

:Myrmidon Pantheon

520 260 RP

 

 

 

:Mad Scientist Ziggs

975 487 RP

 

 

 

:Fisherman Fizz

975 487 RP

 

 

 

:Pool Party Lulu

1350 675 RP

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.