הנחות על דמויות וסקינים 30/09 – 27/09

דמויות:

 

:Jinx

975 487 RP

 

 

 

:Jayce

880 440 RP

 

 

 

:Zilean

585 292 RP

 

 

 

:Orianna

880 440 RP

 

 

סקינים:

 

 

:Outback Renekton

520 260 RP

 

 

 

:Warring Kingdoms Katarina

975 487 RP

 

 

 

:Hextech Janna

975 487 RP

 

 

 

:Dragon Trainer Lulu

1350 675 RP

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.