הנחות על דמויות וסקינים 3/10 – 30/09

דמויות:

 

:Gnar

975 487 RP

 

 

 

:Trundle

880 440 RP

 

 

 

:Lux

790 395 RP

 

 

 

:Morgana

585 292 RP

 

 

סקינים:

 

 

:Ravager Nocturne

520 260 RP

 

 

 

:Warden Sivir

750 375 RP

 

 

 

:Full Metal Rammus

975 487 RP

 

 

 

:Dreadknight Nasus

975 487 RP

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.