הנחות על דמויות וסקינים 19/09 – 16/09

דמויות:

 

:Zac

975 487 RP

 

 

 

:Jarvan IV

880 440 RP

 

 

 

:Taric

585 292 RP

 

 

 

:Lulu

880 440 RP

 

 

סקינים:

 

 

:Sanguine Garen

520 260 RP

 

 

 

:Northern Front Swain

750 375 RP

 

 

 

:Steel Legion Lux

975 487 RP

 

 

 

:Ionia Master Yi

975 487 RP

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.