מה שתוכלו לקבל כאשר ה- Snowdown chests בנושא סיוטים!

בהמשך לכתבות הקודמות בנושא זה, בכתבה הזאת תוכלו לדעת מה אתם יכולים לקבל כאשר ה- Frozen chests בנושא Nightmare before:

Ghost Bride Morgana

Spooky Gangplank

Spectral Fiddlesticks

Pumpkinhead Fiddlesticks

Haunting Nocturne

Nosferatu Vladimir

Mundo Mundo

Kitty Cat Katarina

Zombie Ryze

Underworld Wukong

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.