מכירת דמויות וסקינים 12/09 – 09/09

קערקיקר'דימרקירקינרירי

:דמויות

Lissandra

975 487 RP

lissandra_0

Fiora

880 440 RP

Anivia

790 395 RP

Evelynn

585 292 RP

:סקינים

 

Boom Boom Blitzcrank

520 260 RP

Sweetheart Annie

750 375 RP

Dragonwing Corki

975 487 RP

Pentakill Sona

975 487 RP

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.