Ahri Lore

"רחמים הם מותרות אנושיים ואחריות"

לא כמו שועלים אחרים שהסתובבו ביער בדרום איוניה. אהרי תמיד הרגישה קשר מוזר לקסם שבעולם שמסביבה, חיבור שהיה איך שהוא חסר.
בתוך תוכה היא הרגישה שהגוף שלה שנולדה בו יהפוך יום אחד לשל בן אנוש ויתאים לה.

המטרה שלה תמיד הייתה נראית בלתי אפשרית,עד שהיא קרתה מעל ההתעוררות של מלחמה אנושית.

הייתה זו סצנה זועפת, האדמה שהטשטשה על ידי צורות הפצועים והגוססים.

/

היא הרגישה שהיא נמשכת אל אחד מהם: גבר מגושם, מוקף בשדה קסמים הולך ונחלש, וחייו הולכים ונגמרים במהירות.

היא ניגשה אליו, ומשהו עמוק בתוכה הפעיל את ידה והושיט יד אל הגבר בצורה שהיא בעצמה לא הבינה.

מהות החיים שלו נשפכת לתוכה, ננשאה אל תוך קווים בלתי נראים של קסמים.

.

התחושה היתה 'משכרת' ומדהימה, כשחלפה התחושה שמחה לגלות שהיא השתנתה, פרוותה ​​הלבנה החלקלקה נסגה וגופה היה ארוך וגמיש, וצורת בת-האדם ששכבה עליה התגלתה כמעין נס.

עם זאת, למרות שהיא נראתה אנושית, היא ידעה כי למעשה השינוי לא היה מושלם. שועלה ערמומית, היא התאימה את עצמה למנהגי החברה האנושית והשתמשה במתנת היופי העמוקה שלה כדי למשוך גברים תמימים.

\

היא יכלה לצרוך את תמציות החיים שלהם כאשר הם היו תחת הקסם המפתה שלה. האכילה על רצונותיהם קירבה אותה אל החלום שלה, אבל כאשר היא לקחה חיים רבים יותר, התחושה המוזרה של חרטה התחילה לחלחל לתוכה.

היא הסתייגה מפעולות שמעולם לא הטרידו אותה כשועל. היא הבינה שהיא לא תוכל להתגבר על הכאב של המוסר שלה. בחיפוש אחר פתרון, אהרי מצא את מכון המלחמה, ביתם של המורים המוכשרים ביותר על רונטרה, הם הציעו לה הזדמנות להשיג את האנושיות שלה ללא נזק נוסף באמצעות שירות ב- League of Legends.

/

 תמשיכו ליהנות בליג 3>

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.