Patch 7.2

כל הזכויות שמורות לאתר lolisc – www.lolisc.co.il

פאטץ 7.2:

פאטץ 7.2 עלה לאוויר והביא עימו את השינוי הכל כך נחוץ לוורוויק (Warwick), בנוסף לכמה נרפים ובאפים לצאמפיונים (חלקם מרגישים לא נחוצים), דרך אגב, הפאטץ הראשון בלי נרף לקאמיל (הלם!).

כמו הצאמפיונים, גם כמה אייטמים עברו שינויים, עם דגש על lethality.

נציין גם שאפשר לקרוא באתר כתבה מצויינת שמכילה את כל המידע מתורגם לעברית על הצאמפיון החדש, warwick.

:Champions

.

Akali  

R -Shadow Dance  

יחס: 0.25 כוח יכולות -> 0.35 כוח יכולת.

.

Darius  

Passive – Hemorrhage  

הבאף לנזק ברמות 1 עד 6: 40/40/45/45/45/45 נזק -> 30/30/35/35/35/35 נזק.

הבאף לנזק ברמות 7 עד 13: 50/60/70/80/90/100/110 נזק -> 40/50/60/70/80/90/100 נזק.

הבאף לנזק ברמות 14 עד 18 לא השתנה.

.

Q – Decimate  

נזק מהידית (מהחלק הפנימי של ההתקפה): 50% נזק של הלהב -> 35% נזק של הלהב.

.

Gragas  

Passive – Happy Hour  

ריפוי אחרי שמפעילים יכולת: 4% מקסימום חיים -> 6% מקסימום חיים.

.

Katarina  

E – Shunpo  

יחס: 0.65 סה"כ נזק התקפה -> 0.5 סה"כ נזק התקפה.

.

Lulu  

Passive – Pix, Faerie Companion  

נזק (ברמות 1 עד 18): 9 -> 105: 15 -> 117.

עכשיו גדל בכל רמה שעולים במקום בכל 2 רמות.

Q – Glitterlance  

מחיר: 60/65/70/75/80 מנה -> 50/55/60/65/70 מנה.

.

Master Yi  

Passive – Double Strike  

בדיוק כמו הפאסיב של לושיאן, אם הורגים יחידה במכה הכפולה הראשונה, המכה השנייה תחפש מטרה חדשה לפגוע בה בטווח של 300 יחידות (מחפשת מטרות שימותו להתקפה).

W – Meditate  

בזמן שה- W פועל, ה- E וה- R גם ישהו את הזמן עד לסוף היכולת.

בזמן שה- W פועל, מאסטר יי ימשיך לקבל סטאקים של ה- Passive.

.

Nidalee  

חיים בתחילת המשחק: 511 -> 540

W – Bushwhack  

המלכודות של נידאלי הן בילתי נראות ויש להם 3 נקודות פגיעה, קונטרול וורדס (Controls Wards) יגלו את המלכודות וישביתו את הפעולה שלהן.

מקסימום מלכודות: בלתי מוגבל -> 4/6/8/10 ברמות 1/6/11/16.

.

E – Primal Surge  

מינימום ריפוי: 25/45/65/85/105 -> 35/55/75/95/115.

מקסימום ריפוי: 50/90/130/170/210 -> 70/110/150/190/230.

.

Yasuo  

E – Sweeping Blade  

נזק: 70/90/110/130/150 -> 60/70/80/90/100.

יחס: מעכשיו יש יחס של 0.2 בונוס נזק התקפה.

.

:Items

.

:Lethality

מעכשיו מעניקה בונוס של: 40 -> 60 מהערך שלה בתור חדירת שיריון (Armor Penetration), זה עדיין עולה ב- 0.22 לפי כל רמה של האוייב.

.

Duskblade of Draktharr  

נזק בפאסיב: 50 -> 75.

.

Edge of Night  

זמן צינון: 45 שניות -> 30 שניות.

מעכשיו להפעיל את החפץ לא יבטל בלתי נראות.

.

Hextech Gunblade  

נזק בהפעלה: 250 -> 175 עד 250 (ברמות 1 עד 18).

.

Redemption  

בונוס חיים: 400 -> 300.

החזרת מנה:  75% החזרת מנה -> 125% החזרת מנה.

ריפוי: 130 + 20 בכל רמה -> 40 + 25 בכל רמה (אותו הדבר ברמה 18, לפני זה נמוך יותר ממה שהיה).

.

Knight's Vow  

מחיר סה"כ: 2400 -> 2300.

מחיר בשביל לשלב בין החפצים: 800 -> 700.

.

Eye of the Equinox  

מחיר סה"כ: 2200 -> 2300.

מחיר בשביל לשלב בין החפצים: 550 -> 650.

קיצור של זמן צינור: 0% -> 10%.

.

Ardent Censer  

בונוס למהירות התקפה: 20% -> 20% עד 35% לפי הרמה של המטרה.

.

Chalice of Harmony  

הגנה מול נזק קסום: 25 -> 30.

Athene's Unholy Grail  

הגנה מול נזק קסום: 25 -> 30.

Mikael's Crucible  

הגנה מול נזק קסום: 25 -> 30.

.

 :Jungle

הזמן שבו הג'אנגל נוצר: 1:37 -> 1:40.

גרומפ וקראגס: 1:49 -> 1:52.

נזק של גרומפ: 45 -> 70 (יורד ל- 50 אחרי 5 התקפות עם הזמן).

נזק של הקראג הגדול: 60 -> 80.

.

:Masteries

.

Courge of the Colossus  

משך הזמן: 4 שניות -> 3 שניות.

מגן: 10 עד 180 (ברמות 1 עד 18) -> 3 עד 54 (ברמות 1 עד 18) לכל אויב.

.

:Summoner Spells

.

Ghost  

המהירות שהיכולת נותנת עכשיו תגדל עם הזמן ותגיעה למקסימום אחרי 2 שניות, במקום לתת את המהירות המלאה ישירות.

.

:Upcoming Skins

 Heartseeker Lucian 

Heartseeker Quinn 

נכתב על ידי TheWindFury.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.