Patch 7.10

שלום לכולם,

אני מקווה שכבר ראיתם את הפאטצ' החדש שהגיע אלינו, הכולל המון שינויים ודברים חדשים!

אז בואו נתחיל!

 

Champions

 

Heimerdinger 

יותר Turrets, יותר רקטות, יותר רימונים. כאשר פוגעים ב- W או ב- E ביריב, התקפות הלייזר של המכונות נטענות.

נתונים בסיסיים

התחדשות חיים בסיסית: 11 >>> 7

גדילת התחדשות החיים: 1.75 >>> 0.55

חדש : Passive – Hextech Affinity 

Heimer המהיר: Heimerdinger מקבל 20% מהירות תנועה כשהוא בתוך טווח של 300 יחידות מ- Turrets בעלי-ברית ומכונות שהוא יוצר.

Q – H-28G Evolution Turret   

יותר Turrets בהתחלה. הנזק הבסיסי הורד, ה- Ratio עלה. התקפות הלייזר נטענות בצורה איטית יותר, אבל מואצות בצורה מסיבית ע"י פגיעות עם ה- W ו- E. המכונות פחות מענישות לצ'אמפיונים שמתקיפים מקרוב. 

הגבלת כמות המכונות: 1/2/2/3/3 >>> 3 בכל הדרגות.

התחדשות הקמת מכונות: 24/23/22/21/20 שניות >>> 20 שניות.

נזק בסיסי: 12/18/24/30/36 (+ 0.15 נזק קסום) >>> 6/9/12/15/18 (+ 0.3 נזק קסום)

שינוי בעדיפויות: Turrets לא יעדיפו יותר להתקיף צ'אמפיונים יריבים קרובים או צ'אמפיונים שתוקפים אותם.

להתראות: Turrets לא נשארים פעילים יותר לאחר ש- Heimerdinger עוזב את האזור.

חדש: בונוס טעינת לייזרים ע"י יכולות: Turrets קרובים משיגים 20% טעינה לכל רקטת W שפוגעת בצ'אמפיון ו- 100% טעינה אם הרימון של ה- E פוגע בצ'אמפיון (אותם הבונוסים פועלים גם מה- W ו- E כאשר הם מחוזקים ע"י האולט).

זמן טעינת הלייזר: Turrets נטענים מ- 0 ל- 100% תוך 16 שניות >>> 90 שניות.

בונוס טעינת הלייזר ע"י התקפה: Turrets לא משיגים יותר 1/2/3/4/5% טעינת לייזר בכל התקפה בסיסית.

לא לוהטים יותר: Turrets כבר לא מתווצרים עם 70% טעינת לייזר.

בהירות: פס הטעינה עכשיו לבן במקום כחול כהה.

W – Hextech Micro-Rockets 

עלות מנה: 70/80/90/100/110 >>> 50/60/70/80/90.

זמן הירגעות: 11 שניות בכל הדרגות >>> 11/10/9/8/7 שניות.

טעינת לייזר: כל רקטה שפוגעת בצ'אמפיון משיגה 20% טעינת לייזר לכל ה- Turrets שנמצאים בטווח של 1000 יחידות מהמקום בו נעשה הנזק (מקסימום 100% אם כל הרקטות פוגעות).

E – CH-2 Electron Storm Grenade 

זמן הירגעות: 18/16/14/12/10 שניות >>> 12 שניות בכל הדרגות.

רדיוס: 210 >>> 250 (אזור ה- Stun במרכז לא השתנה).

טעינת לייזר: אם הרימון פוגע בצ'אמפיון, כל ה- Turrets בתוך הטווח של 1000 יחידות מאזור גרימת הנזק משיגים 100% טעינת לייזר.

E משודרג  – CH-3X Lightning Grenade 

נזק בסיסי: 150/200/250 >>> 150/250/350.

טווח נזק: 0.6 נזק קסום >>> 0.75 נזק קסום.

 

Rammus 

Q מהיר יותר, יש לו Cooldown יותר קצר אבל נמשך לפחות זמן. W מגביר את ה- Passive אבל מאט את Rammus. ה- E נותן מהירות התקפה, R עושה Slow אבל גורם פחות נזק. 

חדש: Passive – Spiked Shell 

הוסר: שריון פיזי: Rammus כבר לא ממיר 25% מהשריון שלו לנזק התקפה.

שריון קסום: ההתקפות הבסיסיות של Rammus עושות 8-20 (ברמות 1-13) (+10% שריון) בונוס נזק קסום.

Q – Powerball 

זמן הירגעות: 16/14.5/13/11.5/10 שניות >>> 16/13.5/11/8.5/6 שניות.

משך: 7 שניות >>> 6 שניות.

ערוץ: Powerball הוא עכשיו Channeled.

מקסימום מהירות תנועה: 155% >>> 150-235% (ברמות 1-18).

נזק: 100/150/200/250/300 >>> 100/135/170/205/240.

האטה: 20/25/30/35/40% למשך 2 שניות >>> 40/50/60/70/80% למשך שנייה אחת.

W – Defensive Ball Curl 

זמן הירגעות: 14 שניות >>> 6 שניות.

משך: 6 שניות (לא השתנה).

בונוס עמידויות: 40/60/80/100/120 >>> 20 קבוע, פלוס 50/55/60/65/70% מסה"כ העמידויות של Rammus.

הסתלסל: Rammus מאט את עצמו ב- 60% בזמן ש- Defensive Ball Curl פעיל.

אוקיי: Rammus עכשיו יכול להפעיל מחדש את Defensive Ball Curl כדי לסיים את ההשפעה מוקדם יותר.

שריון קוצני יותר: בזמן ש- Defensive Ball Curl פעיל, Spiked Shell מוגבר ב- 50%.

E – Frenzying Taunt 

שם: Puncturing Taunt >>> Frenzying Taunt

פוצץ: Frenzying Taunt כבר לא מפחית את השריון של המטרה ב- 5/10/15/20/25.

מהירות התקפה: Rammus משיג 20/25/30/35/40% מהירות התקפה למשך הזמן שה- Taunt נמשך (1.25/1.5/1.75/2.0/2.25).

רענון: ה- Buff של מהירות ההתקפה מתרענן באופן קבוע בזמן שהיכולות האחרות של Rammus פעילות.

R – Tremors 

נזק לכל שנייה: 65/130/195 (+ 0.3 נזק קסום) >>> 40/80/120 (+ 0.2 נזק קסום).

ארכיטקטורה לא יציבה: Tremors עושה נזק כפול למבנים.

האטה: Tremors מאט יריבים שמושפעים ב- 8/10/12% למשך 1.5 שניות.
רעידות עקביות מוסיפות Stack נוסף ומרעננות את משך היכולת (האטה מקסימלית: 64/80/96%).

 

Cassiopeia 

כללי

אין יותר נחשים מרחפים: הזנב של Cassiopeia עכשיו עוקב אחריה בצורה אמיתית כאשר היא זזה ומסתובבת.

.

Fizz 

הנזק הבסיסי של ה- W הורד, טווח הנזק עלה.

W – Seastone Trident 

נזק דימום: 25/40/55/70/85 (+ 0.33 נזק קסום) >>> 20/30/40/50/60 (+0.4 כוח יכולת).

נזק פעיל: 25/40/55/70/85 (+0.33 נזק קסום) >>> 20/30/40/50/60 (+0.4 כוח יכולת).

נזק פעיל נגד יריבים מסומנים: 75/120/165/210/255 (+1.0 כוח יכולת) >>> 60/90/120/150/180 (+1.2 כוח יכולת).

 

Graves 

הנזק הבסיסי של ה- Q הורד, טווח הנזק עלה. ה- Cooldown של ה- R עלה בדרגות המוקדמות.

הערה: Q ראשון מסמן את ה- Q ברגע ש- Graves זורק אותו, ו- Q2 זה ה- Q שחוזר אל Graves.

Q – End of the Line 

הנזק הבסיסי של ה- Q הראשון: 55/70/85/100/115 >>> 40/55/70/85/100.

טווח הנזק של ה- Q הראשון: 0.75 בונוס נזק התקפה >>> 0.8 בונוס נזק התקפה.

הנזק הבסיסי של ה- Q השני: 80/125/170/215/260 >>> 80/110/140/170/200.

טווח הנזק של ה- Q השני:  0.4/0.6/0.8/1.0/1.2 בונוס נזק התקפה >>> 0.4/0.7/1.0/1.3/1.6 בונוס נזק התקפה.

R – Collateral Damage 

זמן הירגעות: 100/90/80 שניות >>> 120/100/80 שניות.

 

Ivern 

מהירות התנועה הופחתה. הפעלת ה- Passive עולה יותר חיים ומאנה.

נתונים בסיסיים

מהירות תנועה: 330 >>> 325

Passive – Friend of the Forest 

עלות חיים בסיסיים: 25% >>> 33%.

עלות מאנה בסיסית: 30% >>> 33%.

 

Lee Sin 

מהירות התנועה הופחתה. ה- Cooldown של ה- R הועלה. 

נתונים בסיסיים

מהירות תנועה: 350 >>> 345.

R – Dragon's Rage 

זמן הירגעות: 90/75/60 שניות >>> 110/85/60 שניות.

 

Lulu 

הכמות הבסיסית של החיים ירדה. חוזק המגן של ה- E הופחת.

נתונים בסיסיים

חיים: 553 >>> 525.

 E – Help, Pix!

החוזק הבסיסי של המגן: 80/120/160/200/240 >>> 70/105/140/175/210.

 

Kassadin 

חידוש ה- Hitbox של ה- E.

E – Force Pulse 

מודרניזציה: Force Pulse עכשיו מחליט במה הוא פוגע בסוף זמן ההטלה, מאשר בהתחלה.

טווח: 585 >>> 600.

 

Maokai 

המאנה של ה- Q וה- Cooldown ירדו. מרחק ההעפה של ה- Q עלה במקצת. הנזק של ה- E הופחת.

Passive – Sap Magic 

אי-אפשר לגרום נזק לאבן: כבר לא עושה Proc נגד מבנים.

זמן הטלה: 0.275 שניות >>> 0.25 שניות (עדיין מתבסס על מהירות ההתקפה של Maokai).

Q – Bramble Smash 

עלות: 45/50/55/60/65 מאנה >>> 50 מאנה בכל הדרגות.

זמן הירגעות: 8/7.5/7/6.5/6 שניות >>> 8/7.25/6.5/5.75/5 שניות.

מרחק העפה: עלה במקצת (מקסימום ~275 >>> ~300).

E – Sapling Toss 

עלות: 60 מאנה בכל הדרגות >>> 60/65/70/75/80 מאנה.

נזק בסיסי: 45/70/95/120/145 >>> 25/50/75/100/125.

טווח הנזק בהתבסס על החיים של היריב: 6/6.5/7/7.5/8% (+2% לכל 100 כוח יכולת) >>> 8% (+2% לכל 100 כוח יכולת) מהחיים המקסימליים של המטרה.

 

Rakan 

טווח הטלת ה- Q גדל. הנזק של ה- W גודל ברמות המאוחרות יותר. המגן של ה- E הופחת בדרגות המאוחרות יותר.

Q – Gleaming Quill 

טווח: 800 >>> 900.

W – Grand Entrance 

נזק בסיסי: 70/110/150/190/230 >>> 70/115/160/205/250.

E – Battle Dance 

ערך המגן עבור כל הטלה: 50/85/120/155/190 >>> 50/75/100/125/150.

 

Sejuani 

Frost Armor נותן פחות עמידויות קבועות ברמות המוקדמות.

Passive – Fury of the North 

העמידויות הקבועות של היכולת: 100 בכל הרמות >>> 20/60/100 ברמות 1/7/14.

Q – Arctic Assault 

Hitbox: שונה במקצת כדי להפסיק את המקרים בהם Sejuani התנגשה במטרות שנמצאו מאחוריה.

W – Winter's Wrath 

התחלת זמן ההירגעות: זמן ההירגעות מתחיל בזמן הטלה >>> ברגע ששתי ההנפות הושלמו.

זמן הירגעות: 10/9/8/7/6 >>> 9/8/7/6/5.

 

Udyr 

עלויות המאנה הופחתו.

כללי

עלויות מאנה: 50-33 (ברמות 1-18) >>> 45-28 (ברמות 1-18).

.

Yorick 

שיפורים באיכות-החיים. 

Passive – Shepherd of Souls 

עצמאות: Mist Walkers לא נעלמים יותר כאשר הם מתרחקים יותר מדי מ- Yorick או ה- Maiden.

Q – Last Rites 

נוחיות בקבר: אם Last Rites הורג יחידה כאשר ל- Yorick יש מקסימום קברים, הקבר הרחוק ביותר יוחלף מאשר ששום קבר יווצר.

R – Eulogy of the Isles 

תיקון באג: הנתונים הסטטיסטיים של ה- Maiden עכשיו יועלו כאשר Yorick משדרג את Eulogy of the Isles, מאשר שהיא לא תשתנה עד ש- Yorick לא מזמן אותה מחדש.

 

Zac 

Q עושה נזק בהתבסס על החיים המקסימליים של Zac. קל יותר להטיל את ה- Q ואת ה- E בזמן Q. ה- Knockup של ה- E נמשך בהתבסס על הטעינה של היכולת (כאשר Zac נאחז ברצפה וצובר אנרגיה).

Q – Stretching Strikes 

נזק: 50/70/90/110/130 (+0.3 כוח יכולת) >>> 40/60/80/100/120 (+0.3 כוח יכולת) (+2.5% מהחיים המקסימליים של Zac).

בונוס טווח התקפה בפגיעה השנייה: 100 >>> 125.

ייצור בועות בהתקפה השנייה: בועה נוצרת אם Zac פוגע בצ'אמפיון שני >>> אויב שני מכל סוג.

בונוס נזק להטחה: 200 >>> 300

תיקון באג: אם הפגיעה השנייה של Stretching Strikes תהרוג מיניון או מפלצת, המטרה עכשיו תחכה עד למותה, לאחר ש- Zac טרק אותה לעבר המטרה הראשונה.

מולטי-טקסינג: Zac עכשיו יכול להטיל את Unstable Matter ולהתחיל את Elastic Slingshot בזמן ההתקפה השנייה של Stretching Strikes ובזמן שהוא טורק שתי מטרות אחת לעבר השנייה.

E – Elastic Slingshot 

משך זמן ה- Knockup: ה- Knockup יימשך 0.5 שניות >>> 0.5-1 שניות, בהתבסס על כמות הזמן ש- Zac טען את קפיצתו – Elastic Slingshot.

R – Let's Bounce!

זמן עד טעינה מלאה: שנייה אחת >>> 1.1 שניות.

 

פריטים – Items

 

Ancient Coin Line

Favor Passive

עקביות: Siege Minions עכשיו תמיד יפילו מטבע.

פרס על מסע החיפוש

החסד של הקיסר: בונוס נקודת ה- Skill עכשיו תתנהג כאילו אתם רמה אחת יותר ממה שאתם.

Nomad's Medallion 

דרך בנייה: Ancient Coin + Faerie Charm + 375 Gold >>> Ancient Coin + Rejuvenation Bead + 350 Gold (העלות הכוללת לא השתנה)

התחדשות חיים: +25% התחדשות חיים בסיסית >>> +50% התחדשות חיים בסיסית.

Talisman of Ascension 

התחדשות חיים: +150% התחדשות חיים בסיסית >>> +175% התחדשות חיים בסיסית

Eye of the Oasis 

התחדשות חיים: +100% התחדשות חיים בסיסית >>> +125% התחדשות חיים בסיסית.

 

Relic Shield Line

Face of the Mountain 

היכולת הפסיבית: Face of the Mountain עכשיו נותן לצ'אמפיונים שמתקיפים מקרוב בונוס של 150 טווח התקפה וקצת יותר מהירות התקפה, נגד מיניונים שיכולים להיות מוצאים להורג ע"י Spoils of War (היכולת הפסיבית).

Eye of the Equinox 

היכולת הפסיבית: Eye of the Equinox עכשיו נותן לצ'אמפיונים שמתקיפים מקרוב בונוס של 150 טווח התקפה וקצת יותר מהירות התקפה, נגד מיניונים שיכולים להיות מוצאים להורג ע"י Spoils of War (היכולת הפסיבית).

 

Spellthief's Edge Line

Tribute Passive

עונש מהמיניונים: הריגת מיניון מונעת את ה- Proc של Tribute למשך 6 שניות עבור כל מיניון שנהרג >>> משהה את ההתחדשות של הסטאקים של Tribute למשך 6 שניות עבור כל מיניון שנהרג.

 

Spirit Visage 

יותר חיים. עמידות לקסם והתחדשות חיים ירדו. 

חיים: 425 >>> 450

עמידות לקסם: 60 >>> 55

התחדשות חיים: +200% התחדשות חיים בסיסית >>> +100% התחדשות חיים בסיסית.

 

מעקב אחרי פריטים פעילים

Righteous Glory: מספר הריגות שאופשרו ע"י גל ההלם (Shockwave).

Banner of Command: הנזק שנעשה ל- Turrets ע"י מיניונים מחוזקים.

Zz'Rot Portal: נזק שנעשה ל- Turrets ע"י מיניונים מחוזקים.

 

Howling Abyss

לצ'אמפיונים שמתקיפים מקרוב יש עכשיו הילה שנותנת עמידות, זרימת הזהב עלתה, ה- Inhibitor עושה Respawn מוקדם יותר ושינויים משמעותיים למיניונים.

הילת Howling Abyss

ללא תשלום: צ'אמפיונים שמתקיפים מקרוב משיגים 10 עמידות לקסם (MR).

חלוקת זהב

זהב מקיף: 5 עבור כל 5 שניות >>> 5.5 עבור כל 5 שניות.

זהב עבור כל הריגת מיניון קרוב: היותכם קרובים למיניון יריב שנהרג מבלי לתת את המכה האחרונה, אתם מקבלים 3 זהב >>> 5 זהב.

מיניונים

כל אחד בתורו: הגל הראשון לא כולל Siege Minions. אחריו, היווצרות Siege Minions עכשיו משתנה בין הקבוצות, והיא מתחילה בצד הכחול בגל 2 ובצד האדום בגל 3.

התבגרות מיניונים: מיניונים נהפכים להיות חזקים יותר כל 60 שניות (כל 2.4 גלים) >>> כל 50 שניות (כל 2 גלים).

גבירת הנזק של מיניונים המתקיפים מקרוב: +0.5 כל 2 גלים >>> +1.0 כל 2 גלים.

גבירת הנזק של מיניונים כשפים: +1.5 כל 2 גלים >>> +2.0 כל 2 גלים.

סופר מיניונים

קצב היווצרות מחדש של אינהיביטורס: 300 שניות >>> 250 שניות.

שריון בסיסי: 100 >>> 60.

עמידות בסיסית לקסם: -30 >>> 10.

הילת מהירות תנועה: תמיד פעילה >>> פעילה רק כשמיניון נמצא מחוץ לקרב.

Rod of Ages 

Stacking: משיג סטאק פעם אחת לכל דקה >>> לכל 40 שניות.

Tear of the Goddess 

Stacking: משיג  +4 מקסימום מאנה >>> +6 מקסימום ברגע שמטילים כישוף או בבזבוז של מאנה.

Archangle's Staff 

Stacking: משיג +8 מקסימום מאנה >>> +12 מקסימום מאנה ברגע שמטילים כישוף או בבזבוז של מאנה.

Manamune 

Stacking: משיג +4 מקסימום מאנה >>> +6 מקסימום מאנה על כל התקפה בסיסית, הטלת כישוף, או בזבוז של מאנה.

Guardian's Hammer 

נזק התקפה: 15 >>> 20.

Guardian's Orb 

כוח יכולת: 30 >>> 35.

Twisted Treeline

השריון של הסופר מיניון הופחת, העמידות לקסם עלתה. 

סופר מיניונים

שריון בסיסי: 100 >>> 60

עמידות בסיסית לקסם: -30 >>> 10.

 

עדכון ל- Pulsefire Ezreal

 

 – דיבוב חדש
– אנימציות מעודכנות להתקפות בסיסיות
– VFX מעודכנים
– טקסטורות מעודכנות לכל 4 הצורות
– אנימציית Recall חדשה
– אנימציית Homeguard חדשה

 

Surrender at 15 

 – הצבעות היכנעות בין 15:00 – 19:59 צריכות להיות פה אחד כדי לעבור אותן.
– היכנעות 5 דקות עם הצבעה קבוצתית פה אחד עובדת בדיוק כמו היכנעות רגילה.

 

Your Shop

החנות תחגוג את עצם הגיעתה לקליינט החדש ותיפתח ב- 18 במאי בשעה 21:00-22:00 עד ה- 6 ביולי בין 9:00 ל- 10:00 בבוקר.

 

סקינים קרבים ובאים

הסקין הבא ישתחרר במהלך פאטצ' 7.10 (הערת LOL ISC: הסקין אולי ישתחרר בערב היום, או בערב יום שישי ואפילו ביום שבת).

Pulsefire Caitlyn

Pulsefire Caitlyn 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.