חנות הצוות

החנות הראשונה בישראל שמיועדת לצוותים של כל הקהילות שלנו!


צוות הכתבים: כל כתבה שאתם עושים תהיה שווה ל- 2.5 ש"ח.
צוות מנהלי הגאטרים: כל גאטר פעיל שאתם עושים יהיה שווה ל- 2.5 ש"ח.
צוות מנהלי הטורנירים: כל טורניר שאתם עושים יהיה שווה ל- 2.5 ש"ח.
צוות שדרנים: כל טורניר שאתם משדרים יהיה שווה ל- 10 ש"ח.


צוות הכתבים: כל כתבה שאתם עושים תהיה שווה ל- 2.5 ש"ח.
צוות מנהלי הגאטרים: כל גאטר פעיל שאתם עושים יהיה שווה ל- 2.5 ש"ח.
צוות מנהלי הטורנירים: כל טורניר שאתם עושים יהיה שווה ל- 2.5 ש"ח.
צוות שדרנים: כל טורניר שאתם משדרים יהיה שווה ל- 10 ש"ח.


 

צוות הכתבים: כל כתבה שאתם עושים תהיה שווה ל- 2.5 ש"ח.
צוות מנהלי הגאטרים: כל גאטר פעיל שאתם עושים יהיה שווה ל- 2.5 ש"ח.
צוות מנהלי הטורנירים: כל טורניר שאתם עושים יהיה שווה ל- 2.5 ש"ח.
צוות שדרנים: כל טורניר שאתם משדרים יהיה שווה ל- 10 ש"ח.


צוות הכתבים: כל כתבה שאתם עושים תהיה שווה ל- 2.5 ש"ח.
צוות מנהלי הגאטרים: כל גאטר פעיל שאתם עושים יהיה שווה ל- 2.5 ש"ח.
צוות מנהלי הטורנירים: כל טורניר שאתם עושים יהיה שווה ל- 2.5 ש"ח.
צוות שדרנים: כל טורניר שאתם משדרים יהיה שווה ל- 10 ש"ח.