Header Banner

הלור של נונו

לפעמים, קשר חברות הופך לחזק אפילו יותר מקשר דם. כאשר קשר שכזה נרקם בין ילד חסר פחד ליטי מעורר אימה, הקשר הופך לכוח שאין להטיל בו ספק. בהתחשב באחריות שבאילוף יצור פרא שכזה, נונו יצר חברות במקום בו אחרים יברחו. כעת, נונו וחברו המגושם ווילאמפ (Willump) הם צמד חסר מעצורים המשלב את רוחו הצעירה של נונו עם כוחו העז והקסום של היטי. 

לנונו יש רק זיכרונות עמומים על הוריו או על הזמן לפני שהפך לחלק משבט “שומרי הקור” (Frostguard) המרוחק.
נונו, אשר מעולם לא הרגיש כחלק מהשבט, הסתבך לעיתים קרובות בצרות עם זקני השבט עקב משיכתו להרפתקאות וטוב ליבו. הילד חלם פעמים רבות על מקומות מרוחקים מעבר לצל של מצודת “שומרי הקור”. לפעמים היה עושה יותר מרק לחלום, דבר הגרם לתסכול רב בקרב שומריו.
מצב זה הפך לרציני כאשר הפך לשולייתו של אדון החיות של השבט.

ל”שומרי הקור” היה גן חיות בו הוחזקו יצורי פרא מרחבי הפרליורד (freljord). אך, המיוחד ביותר מבין אוסף החיות היה היטי: יצור נדיר בעל כוחות קסומים וכוח פיזי עוצמתי. אדון החיות לימד את נונו כי החייה נותרת מאולפת רק באמצעות הצלפות יומיות ודיאטה של צמחים. אך ככל שנונו שמר על החייה יותר, כך גילה שהיא כלל אינה חייה פראית.

בעודו רואה את חברו החדש ווילאמפ הופך לחלש וחולה יותר עם הזמן, נונו החל להגניב ליטי חתיכות בשר, מקווה כי יקבל את בריאותו וכוחו בחזרה. יום אחר יום, ווילאמפ הפך לחזק יותר אך לא הפך לפראי יותר- בניגוד לדבריו של אדון החיות. לנונו היו תקוות כי יוכל לשכנע אותו כי היטי לא מהווה סכנה. אך הדבר לא נועד להיות. בפעם הבאה שבא נונו להביא לווילאמפ ארוחה הוא ראה כי הכלוב שבור ובו רק ציור גולמי המסמן את פרידתו.
ללא היסוס, נונו מיהר אל אזורי הפרא בחיפוש אחר חברו.

כאשר נונו סופסוף מצא את ווילאמפ, הוא גילה כי היטי כבר נתפס ע”י אדון החיות יחד עם קבוצה של לוחמים מהשבט. מפחד שהאדון יפגע בחברו, נונו עמד בין ווילאמפ לבין השוט של האדון.
אך במקום לעצור, המשיך האדון להצליף בשנית. היטי החל לזעום בצורה שאינה אופיינית לו- הוא לא דאג לעצמו, אלא אל חברו אשר הראה כלפיו חמלה. זעם היטי הותיר את האיש מדמם בשלג.

מבועתים מזעמו של ווילאמפ, לוחמי השבט הנותרים ברחו. נונו הבין כי אינו יכול לחזור. הוא זעק אל ווילאמפ לברוח לפני שיגיעו אנשים נוספים בכוונה להרוג אותו, אך היטי סירב לעזוב את הילד הצעיר. עמדה בפני נונו החלטה קשה: לעזוב את חברו היחיד ולחיות חיים בשבי בשבט “שומרי הקור”, או לעזוב את ביתו היחיד ולחיות את חיי הפרא הקשים. נונו בחר בדרך היחידה אשר הייתה לו הגיונית. מזנק על גבו של היטי האדיר, נונו הצטרף אל ווילאמפ בבריחתם האדירה. הצמד עשו את צעדם הראשון אל העולם הרחב אשר מנעו מהם למשך זמן כה רב.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.
שינוי גודל גופנים