Patch 7.5

כל הזכויות שמורות לאתר lolisc. 

פאטץ 7.5:

פאטץ 7.5 בדיוק נכנס, ואנחנו רואים שככל שאנחנו מתקרבים לאמצע העונה כך גם השינויים שריוט עושים גדולים יותר ויותר.

הפאטץ כולל בתוכו שינויים גדולים לאאטרוקס, באף די חזק לקינדרד, כמה באפים ונרפים ושינויים ל- 3 מאסטריס שונים!

אז המשיכו לקרוא כאן בשביל להתעדכן בכל השינויים החדשים:

Champions

Aatrox  

Passive – Blood Well  

באר דם: אאטרוקס ממלא את הכוח שלו דרך השימוש ביכולות. כאשר הוא מגיע ל- 100%, הוא מפעיל את תאוות דם למשך 4 שניות.

תאוות דם: אאטרוקס מקבל 25% בונוס נזק התקפה ו- 20% עד 50% מהירות התקפה לפי הרמה שלו. אם אאטרוקס מת במהלך הזמן הזה, הוא יחזור לחיים עם 30% מכמות החיים המקסימאלית שלו.

זמן צינון של החזרה לחיים: 225/200/175/150 שניות (ברמות 1/6/11/16) -> 210 עד 180 שניות (ברמות 1 עד 18)

Q – Dark Flight  

מחיר: 10% מכמות החיים הנוכחית -> אין מחיר

נזק בסיסי: 70/115/160/205/250 (+1.6 בונוס נזק התקפה) -> 10/35/60/95/120 (+1.1 נזק התקפה כולל)

עכשיו ממלא 20% מבאר דם.

W – Blood Thirst/Blood Price  

Blood Thirst:

ריפוי: 20/25/30/35/40 (+0.25 בונוס נזק התקפה) -> 30/45/60/75/90 (+5% כמות חיים חסרה)

כבר לא משלש את כמות הריפוי כאשר יש פחות מ- 50% מכמות החיים.

Blood Price:

מחיר: 15/23.75/32.5/41.25/50 חיים -> אין מחיר.

נזק: 60/95/130/165/200 (1.0 בונוס נזק התקפה) -> 30/60/90/120/150 (+0.75 בונוס נזק התקפה).

עכשיו ממלא 20% מבאר דם.

E – Blades Of Torment  

מחיר: 5% מכמות החיים הנוכחית -> 30 חיים.

נזק: 75/110/145/180/215 (+0.6 נזק יכולת) (+0.6 בונוס נזק התקפה) נזק קסום -> 70/110/150/190/230 (+0.7 בונוס נזק התקפה) נזק פיזי.

האטה: 40% בכל הרמות -> 30/35/40/45/50%.

זמן האטה: 1.75/2/2.25/2.5/2.75 שניות -> 2 שניות בכל הרמות.

עכשיו ממלא 20% מבאר דם.

.

Fizz  

Q – Urchin Strike  

יחס: 0.35 -> 0.55

W – Seastone Trident  

זמן דימום: 4 שניות -> 3 שניות (הנזק הכולל לא משתנה).

זמן של הסימן: 4 שניות -> 6 שניות.

R – Chum the Water  

עכשיו האולט פחות קל לפגיעה.

דגים שפספסו כבר לא יחכו על הרצפה עד שמישהו ילך מעליהם, אלא פשוט "ימותו" ולא יהיה אפשר להיפגע ממנו אחרי שפספסו אותו.

.

Kindred  

Passive – Mark of the Kindred  

אחרי 70 שניות -> 50 שניות מבלי שאזור בג'אנגל היה מסומן, וולף (wolf) יסמן מפלצת בג'אנגל של האויב למשך 5 דקות -> 3 דקות.

וולף יסמן עכשיו לפי הכללים הבאים:

רמה ראשונה: Rift Scuttler כאשר יש 0 סטאקים.

רמה שנייה: Rift Scuttler, Crimson Raptor, Gromp כאשר יש 1,2,3 סטאקים.

רמה שלישית: Red Brambleback, Blue Sentinel, Ancient Krug, Greater Murk Wolf כאשר יש 4,5,6,7 סטאקים.

רמה רביעית:  Rift Herald, Baron Nashor, Elemental Drakes, Elder Dragon כאשר יש יותר מ- 8 סטאקים.

.

LeBlanc  

Q – Shatter Orb  

נזק למיניונים: 40% -> 80%.

W – Distortion  

נזק: 85/120/155/190/225 (+0.6 כוח יכולת) -> 40/55/70/85/100 (+0.2 כוח יכולת).

נזק של השכפול: 125/225/325 (+0.5 כוח יכולת) -> 60/120/180 (+0.3 כוח יכולת).

.

Lucian  

Q – Piercing Light  

זמן ביצוע: 0.35 שניות -> 0.4 עד 0.25 שניות (ברמות 1 עד 18).

W – Ardent Blaze  

זמן ביצוע: 0.3 שניות -> 0.25 שניות.

.

Miss Fortune  

Q – Double Up  

נזק של הפגיעה השנייה: 40/70/100/130/160 -> 20/35/50/65/80.

יחס של הפגיעה השנייה עם נזק התקפה: 100% -> 85%.

יחס של הפגיעה השנייה עם כוח יכולת: 50% -> 35%.

הפגיעה השנייה כבר לא תגרום 50% נזק יותר כאשר המטרה הראשונה נהרגת.

הפגיעה השנייה כעת תמיד יכולה לפגוע קשות (crit) ותמיד תפגע קשות אם המטרה הראשונה נהרגה.

.

Rengar  

שיריון בסיסי:  25.88 -> 22.

W – Battle Roar  

העברה מחיים אפורים: 100% נזק שנלקח ממפלצות -> 75% נזק שנלקח ממפלצות.

.

Ryze  

W – Rune Prison  

זמן נטיעה: שנייה אחת -> 0.75 שניות (הזמן המחוזק נשאר 2 שניות).

E – Spell Flux  

זמן צינון: 2.25 שניות -> 3.25/3/2.75/2.5/2.25 שניות.

.

Varus  

Q – Piercing Arrow  

יחס: 100 + 165% נזק כולל -> 100 + 150% נזק כולל.

זמן צינון: 16/14/12/10/8 שניות -> 20/18/16/14/12 שניות.

זמן הצינון של piercing arrow יקטין את עצמו ב- 4 שניות אם וארוס פגע במטרה עם ה- W שלו עליה.

.

Zyra  

חוץ מהסקין החדש שלה, לזיירה יש גם אנימציית מוות חדשה. אם אתם מרגישים את הצורך העז לראות אותו, אנא המנעו מלעשות זאת בראנק.

.

Items

Blade of the Ruined King  

מחיר כולל: 3400 זהב -> 3300 זהב.

נזק התקפה: 25 -> 40.

מהירות התקפה40% -> 25%.

גניבת חיים: 10% -> 15%.

הפעלת החפץ: 10% ממקסימום החיים של מטרה בתור נזק פיזי -> 100 נזק קסום.

כבר לא מוסיף חיים בהפעלה.

.

Edge of Night  

זמן מגן10 שניות -> 5 שניות.

.

Masteries

Stoneborn Pact  

עכשיו עם שם חדש!

בונוס של 5% ממקסימום החיים.

יכולות שמשפיעות על תנועת האויב מסמנות את האויב ברונת אדמה. כאשר בעלי ברית (לא אתה) תוקפים מטרה עם רונת אדמה, הם יחזירו 5 + (2.5% ממקסימום החיים שלך) למשך 2 שניות. הרונה תישאר שם למשך 4 שניות.

כל ההשפעות הקודמות אינן.

.

Deathfire Touch  

בונוס יחס נזק התקפה: 60% -> 45%.

.

Warlord's Bloodlust  

במקום האפקט הקודם, עכשיו תנועה או התקפה יגרמו להתקפה מחוזקת. התקפות מחוזקות גונבות חיים מהאויב ונותנות בונוס של 30% מהירות תנועה למשך 0.75 שניות.

גניבת חיים ברמה 1: 1%.

גניבת חיים ברמה 18:   50%.

.

Summoner Spells

Exhaust  

כבר לא מקטין את מהירות ההתקפה של המטרה ב- 30%.

כבר לא מקטין את השיריון וההגנה הקסומה של המטרה ב- 10.

.

Upcoming Skins

Dragon Sorceress Zyra

DragonSlayer Xin Zhao

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.